kustbev

zodiac105 shortsea rivertransp Carlo Martello105 supplyvessel105x86 sightseeing passengersupport globalservice support
 
Kustbevakning och patrullering Kustsjöfart och flodtrafik Arbetsbåtar och bogserare Supplyfartyg och offshore energi Passagerar trafik och sightseeing Parts and service

 

Volvo Penta är Volvokoncernens marina specialist och fungerar som en oberoende leverantör, för att stödja kunder när det gäller allt ifrån projektering till installation och eftermarknadsservice.

 
Innovation och tekniskt ledarskap är några av kännetecknen för företaget, som nyligen infört det ledande pod systemet: Volvo Penta IPS, även för planande skrov.

Globalt stöd är av största betydelse, och Volvo Penta representeras av kvalificerade återförsäljare i mer än 100 länder.


Marin kommersiell sjöfart är indelat i följande segment:
- Kustbevakning och patrullering
- Kustsjöfart ich flodtrafik
- Supplyfartyg och offshore-energi
- Passagerartrafik och sightseeing
- Arbetsbåtar och bogserbåtar