industri

Volvo Penta Industri

Volvo Penta bedriver sin verksamhet inom två övergripande affärssegment: Marin och Industri.För den bredare allmänhet är Volvo Penta mest känd för sina marinmotorer och världsledande innovationer, såsom Aquamaticdrevet och motroterande propellrar, Duoprop.

Dock har den snabbast växande verksamheten för Volvo Penta under det senaste decenniet varit försäljningen av industrimotorer, som för närvarande utgör cirka 40% av Volvo Pentas totala försäljningsvärdet

Grunden för industrimotoraffären är styrkan i Volvokoncernens totala produkt-och tjänsteutbud. Med hjälp av dessa kan Volvo Penta erbjuda högteknologiska produkter samt globalt stöd för industriella applikationer såsom dieseldrivna generatoraggregat, kranar och container truckar.

 

Ambitionen är att utöka industrimotor försäljningen genom ökade marknadsandelar i allt fler segment inom till exempel gruv-och anläggningsmaskiner samt på tillväxtmarknader i till exempel Asien och Afrika.

Genom försäljning av marin-och industrimotorer, bidrager  Volvo Penta med betydande synergier och skalfördelar till Volvokoncernens tillverkning av motorer och växellådor. Ungefär 10% av koncernens totala diesel volym utgörs av motorer som säljs av Volvo Penta.

Med avseende på Volvokoncernens mest effektiva motor, D16,  står Volvo Penta för cirka två tredjedelar av koncernens totala försäljning och levererar därmed en avgörande tillverkningsvolym för denna motorserie